Stage of afstuderen?

Dienstverband Tijdelijk met uitzicht op vast
Locatie Zoetermeer / Zwolle / Arnhem / 's Hertogenbosch
Opleidingsniveau HBO
Expertise HBO | WO

Je bent de hele dag op school aan het leren. De theorie zit er in, nu nog de praktijk! Je zoekt een plaats waar je wil laten zien wat je kan. We creëren samen met jou je opdracht, of misschien weet je al wat je wilt! Of je nu stage wilt lopen of wilt afstuderen, wij denken graag met je mee. 

Hoe ziet je stage- of afstudeeropdracht er uit?

Bij Roxit hebben we altijd ruimte voor stagiaires en afstudeerders die zich graag verder willen ontwikkelen. Denk aan een plek als analist, ontwikkelaar of tester. Wij zorgen ervoor dat jouw opdracht voldoet aan de eisen van de Hogeschool/TU, zorgen voor de begeleiding tijdens de periode, zorgen voor interessante projecten en natuurlijk een goede vergoeding! 

Hieronder staat een indruk van mogelijke opdrachten.

Afdeling Projecten: 

Processen herontwerpen

Roxit heeft jarenlang ervaring opgebouwd mbt de interne processen voor vergunning en handhaving. Deze hebben we gebruikt in onze applicatie Squit XO. Met het overgaan op de SaaS oplossing Squit 20/20 moeten deze processen

Jouw uitdaging: Ben jij erg goed in analyseren? Goed in research en contact met de klant? Kun jij dan voor ons de processen voor Squit 20/20 herontwerpen?
Doelgroep: Functioneel Consultant, Business Analist

Meeloopstage consultancy

Onze functioneel en technisch consultants zitten veel bij gemeenten, provincies en RUD’s. Zij helpen de klant met de inrichting van software voor ondersteuning van wettelijke taken in het omgevingsdomein. Wil jij ervaring op doen bij verschillende overheidsinstellingen, en wil je meer weten over Ruimtelijke Ordening, VTH, brandveiligheid, omgevingsdomein of bodemdata. Dan is dit een diverse stage voor jou. Gedurende de stage krijgen we graag adviezen van jou om het proces te verbeteren.
Doelgroep: Planologie, ruimtelijke ordening en bestuurskunde/overheidsmanagement

Afdeling Ontwikkeling:

Burgerportaal
Bij Roxit zijn we druk aan het bouwen aan ons Squit 20/20 cloud-platform. Door gemeenten en regionale uitvoeringsdiensten worden hier gegevens in geplaatst die locatie-gebonden zijn en invloed hebben op de lokale omgeving. Jouw opdracht bestaat uit het analyseren van de behoefte die burgers hebben bij deze omgeving. Welke gegevens zouden ze in een burgerportaal terug willen zien en welke gegevens registeren we nog niet? Op welke manier moet deze informatie gedeeld worden?

Jouw uitdaging: Kun jij uitdenken en demonstreren hoe gemeenten aan burgers kunnen communiceren wat er in hun omgeving gebeurt? Kun jij die gedegen analyseren en in een interaction design uitwerken?
Doelgroep: BIM en/of Software Engineering

IoT en datagedreven handhaving
Roxit ontwikkelt voor de gemeenten en regionale uitvoeringsdiensten diverse producten. Daarnaast is er een trend van het steeds meer tot beschikking krijgen van externe data. Denk daarbij aan twitter maar ook aan mobieltjes met decibel-meters.
Dit gaat richting een big-data analyse om onze klanten nog meer input te geven om maximaal rendement te halen uit de beschikbare toezichtcapaciteit. Met behulp van software kan de overheid controles risicogerichter inzetten en overtreders effectiever opsporen.
Jouw uitdaging: Kun jij in kaart brengen wat er in de markt beschikbaar is? Kun jij een valide business case maken en een kleine poc om aan te tonen wat er allemaal mogelijk is?
Doelgroep: BIM en/of Software Engineering

Squit 20/20 aansluiten op Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)
De DSO wordt door de rijksoverheid ontwikkeld en gaat begin 2021 in productie. In de loop van 2018 komen de eerste API’s beschikbaar voor leveranciers. De leveranciers kunnen met deze API’s gebruiken om hun software aan te sluiten op het DSO. Roxit wil dit doen voor hun vergunningsverleningssoftware Squit 20/20.

Jouw uitdaging: Kun jij onze software aansluiten op het DSO? Kun jij een prototype opzetten in c# en wil jij leren van een team met ervaren integratie-experts?Doelgroep: Software Engineering

API’s op Datawarehouse
Roxit is bezig met het ontwikkelen van een datawarehouse waarin we de data binnen de SaaS-omgevingen aan onze klanten beschikbaar stellen. Deze data willen we ook weer naar buiten toe ontsluiten dmv API’s

Jouw uitdaging: Kun jij analyseren hoe we onze (geo)-data kunnen ontsluiten richting onze klanten? Welke API’s hebben we hier voor nodig? Is Linked/Open Data hier zinvol? Kun je daarna een oplossing te ontwikkelen op basis van .net?
Doelgroep: Software Engineering

Automatisch processchema’s genereren
Voor ons product Squit XO maken we gebruik van uitgebreide processchema’s voor onze workflow-engine. Deze processen zijn geschreven in XML (BPML). Handmatig houden wij de processchema’s bij voor naslagwerk en klantdocumentatie. Omdat we met Continuous Delivery alles willen automatiseren is onze gedachte dat we dit ook zouden moeten kunnen automatiseren.

Jouw uitdaging: Dit is een complexe opdracht waarvan we nog niet zeker weten of het mogelijk is. Kun jij dit analyseren en een oplossing vinden om onze deployment proces verder te automatiseren? En deze uiteindelijk ook ontwikkelen in C#?
Doelgroep: Software Engineering

Externe data visualiseren bij omgevingsobject
Binnen het Squit 20/20 Omgevingsdossier registreren medewerkers van veiligheidsregio’s of regionale uitvoeringsdiensten de omgevingsobjecten (gebouwen, stallen, etc) waarvoor ze vergunningen verlenen en waarop controles uitgevoerd worden. Van deze omgevingsobjecten is online meer informatie te vinden. Denk aan Google Streetview, tweets op Twitter met GPS coördinaten, etc.

Jouw uitdaging: Kun jij de externe bronnen in kaart brengen en goed visueel integreren in Squit 20/20 Omgevingsdossier, zodat de gebruiker eenvoudig andere bronnen kan bij onze geregistreerde objecten?
Doelgroep: Software Engineering

Legal content community
Decentrale overheden die actief zijn binnen de keten van vergunning, toezicht en handhaving, hebben veel juridische content nodig voor hun wettelijke taken. Denk hierbij aan:

  • Indieningsvereisten met tekstfragmenten voor een verzoek om aanvulling;
  • Toetsingscriteria voor het inhoudelijk toetsen van vergunningen;
  • Sjabloon vergunningsvoorschriften al dan niet op maat gemaakt;
  • Controlelijsten om toezichthouders te ondersteunen tijdens mobiel toezicht. 

De gemeente, veiligheidsregio of omgevingsdienst staat voor de keuze, ga ik deze content zelf beheren of zoek ik een leverancier die mij deze content kan bieden? Roxit willen onderzoeken of we deze content niet voor en door de overheid kunnen laten beheren en delen via een gemeenschappelijke voorziening.

Jouw uitdaging: Bedenk hoe we een community of een github kunnen opzetten waarmee we juridische content kunnen delen. Deze content willen we dan binnen onze applicaties kunnen gebruiken. Kun jij dit vervolgens ook ontwikkelen en integreren?
Doelgroep: Software Engineering

Automatische besluitvorming m.b.t. processen
Zaakgericht werken is bij de overheid de standaard. Binnen het zaakgericht werken worden processen doorlopen waarbij de medewerker keuzes per processtap een keuze maakt. Deze keuzes zijn in veel gevallen gebaseerd op kennis die in de loop van de tijd is opgebouwd. Bij Roxit vragen we ons af of het mogelijk is om met behulp van machine learning dit proces te ondersteunen, terwijl de medewerker eindverantwoordelijk blijft.

Jouw uitdaging: Bedenk hoe je de besluitvorming binnen een proces op basis van historische data verder kunt automatiseren. Bewijst dat vervolgens in een poc door machine learning in te zetten.
Doelgroep: Software Engineering

Syntax checker voor tekst-editor
Bij Roxit maken we gebruik van het pakket inProcess van Brein. Binnen dit pakket wordt gewerkt met de (eigen samengestelde) taal IPML. Bij het werken in deze taal wordt de content niet gevalideerd, waardoor schrijven van code snel trial en error wordt.

Jouw uitdaging: Kun jij een syntax checker voor de IPML tekst editor ontwikkelen en deze ook binnen inProcess opleveren?
Doelgroep: Software Engineering

Klantwensen online inventariseren
Customer Value is voor scrum-wise werken een must. Door het online werken, kunnen we ook de input van de klant online verzamelen. Dan denken we aan zaken als roadmapping en uservoice.

Jouw uitdaging: Kun jij in kaart brengen waar onze behoefte ligt? Kun jij voor een van onze SaaS-producten dit realiseren in online tooling?
Doelgroep: BIM

Meewerkstage Ontwikkeling
Onze scrumteams werken elke dag aan het vernieuwen en verbeteren van producten voor ons Squit 20/20 cloud-platform. Wil jij meedraaien in een ervaren team en leren hoe je goede C#-code schrijft? Werk je graag met Microsoft producten zoals Visual Studio, SQL Server en TFS? Haak dan bij Roxit aan!
Doelgroep: Software Engineering

Afdeling Operations:

Analyse en verbetervoorstel SaaS infrastructuur
Jij onderzoekt onze volledige SaaS infrastuctuur grondig, en geeft ons advies over het verbeteren hiervan. 

Performance, stabiliteit en continuïteit zijn daarbij sleutel. Denk aan redundantie, load balancing etc. maar ook aan andere mogelijke zwakke punten in bijv. code/software. 
Welke veranderingen geven de meeste waarde en hoe voeren we deze door?
Doelgroep: ID&S

SaaS migratie voorstel
Een deel van onze SaaS infrastructuur willen we gaan verhuizen en daarbij (deels) ook optimaliseren.

Jij analyseert de situatie en maakt een migratieplan inclusief verbetervoorstellen.
Doelgroep ID&S

Meewerkstage Operations 
Tijdens deze stage kom je in aanraking met diverse werkzaamheden binnen zo’n team welke zich o.a. bezig houdt met diepgaande technische (en functionele) ondersteuning aan applicatiebeheerders op de door ons zelf ontwikkelde producten. 

Je gaat zelf meedraaien in het dagelijks werk en test daarmee, als een ware Sherlock Holmes, je analytisch en probleem oplossend vermogen tot het uiterste. Daarnaast doe je ervaring op met Scrum/Agile technieken en krijg je een kijkje in de keuken van onze Development teams.
Doelgroep: MBO

Klinkt leuk! Hoe verder? 

Wat zien we terug op je CV?

Wij zoeken studenten die zichzelf willen ontwikkelen en een bijdrage willen leveren aan de verdere software-ontwikkeling binnen Roxit. Jij volgt een HBO (ICT) opleiding of WO opleiding, hebt interesse in de Microsoft-technologie en gaat uitdagingen niet uit de weg. Je bent opgegroeid met webtechnologie of vindt het een uitdaging op puzzels op te lossen. 

Wat geeft Roxit jou?

Een informele leer- en werkomgeving in een hecht team, ruimte om te groeien in de brede zin van het woord onder begeleiding van een mentor, veel ruimte voor eigen initiatieven en een stagevergoeding.

Hoe linken we?

Neem contact op met onze recruiter Anne (088-2173306). Of gebruik onderstaand sollicitatieformulier om direct te solliciteren.

Sollicitatieformulier

Stage of afstuderen?
Bewijs eerst dat je geen robot bent Verzend

"Ik zoek naar robuuste oplossingen"

Ynze Zuidema, Software developer

Snuffelstage bij Roxit

Vanuit havo 4 heb ik begin 2015 een snuffelstage gelopen bij Roxit op de ontwikkelafdeling. Hier heb ik een goed beeld gekregen wat een softwarebedrijf nou eigenlijk doet. Ik heb getest, een klein icoontje ontworpen en een grooming sessie bijgewoond. Ik heb ook mensen die in dit bedrijf werken geïnterviewd. Alle werknemers waren erg aardig tegen me en legden ook dingen uit wanneer ik dat niet snapte. Een voorbeeld hiervan is planning poker. Voor andere mensen die erover denken om hier stage te lopen zou ik het zeker doen!

 

Marthijn van Deelen | Thomas a Kempis

Wij zijn volcontinu op zoek naar enthousiaste collega’s die ons team komen versterken vanuit onze vestigingen in Arnhem, Zwolle en Zoetermeer.

Werk jij graag met de nieuwste ICT- technieken, ben jij klantgericht, ambitieus en op zoek naar een functie met uitdagende projecten? Dan is Roxit iets voor jou!

Bekijk hier onze vacatures of stuur een open sollicitatie...

Neem contact op

Anne Hendriks
Anne Hendriks Recruiter 088 217 3 306
Sluit rondleiding