Stage of afstuderen?

Dienstverband Tijdelijk met uitzicht op vast
Locatie Zoetermeer / Zwolle / Arnhem
Opleidingsniveau HBO
Expertise HBO | WO

Je bent de hele dag op school aan het leren. De theorie zit er in, nu nog de praktijk! Je zoekt een plaats waar je wil laten zien wat je kan. We creëren samen met jou je opdracht, of misschien weet je al wat je wilt! Of je nu stage wilt lopen of wilt afstuderen, wij denken graag met je mee. 

Hoe ziet je stage- of afstudeeropdracht er uit?

Bij Roxit hebben we altijd ruimte voor stagiaires en afstudeerders die zich graag verder willen ontwikkelen. Denk aan een plek als analist, ontwikkelaar of tester. Wij zorgen ervoor dat jouw opdracht voldoet aan de eisen van de Hogeschool/TU, zorgen voor de begeleiding tijdens de periode, zorgen voor interessante projecten en natuurlijk een goede vergoeding! 

Hieronder staat een indruk van mogelijke opdrachten.

Op onze afdeling Projecten hebben we o.a. de volgende opdrachten: 

Meeloopstage consultancy

Onze functioneel en technisch consultants zitten veel bij gemeenten, provincies en RUD’s. Zij helpen de klant met de inrichting van software voor ondersteuning van wettelijke taken in het omgevingsdomein. Wil jij ervaring op doen bij verschillende overheidsinstellingen, en wil je meer weten over Ruimtelijke Ordening, VTH, brandveiligheid, omgevingsdomein of bodemdata. Dan is dit een diverse stage voor jou. Gedurende de stage krijgen we graag adviezen van jou om het proces te verbeteren.

Op onze afdeling Ontwikkeling hebben we o.a. de volgende opdrachten:

Burgerportaal
Bij Roxit zijn we druk aan het bouwen aan ons Squit 20/20 cloud-platform. Door gemeenten en regionale uitvoeringsdiensten worden hier gegevens in geplaatst die locatie-gebonden zijn en invloed hebben op de lokale omgeving. Jouw opdracht bestaat uit het analyseren van de behoefte die burgers hebben bij deze omgeving. Welke gegevens zouden ze in een burgerportaal terug willen zien en welke gegevens registeren we nog niet? Op welke manier moet deze informatie gedeeld worden?

Jouw uitdaging: Kun jij uitdenken en demonstreren hoe gemeenten aan burgers kunnen communiceren wat er in hun omgeving gebeurt? Kun jij die gedegen analyseren en in een interaction design uitwerken?

Doelgroep: BIM

IoT en datagedreven handhaving
Roxit ontwikkelt voor de gemeenten en regionale uitvoeringsdiensten diverse producten. Daarnaast is er een trend van het steeds meer tot beschikking krijgen van externe data. Denk daarbij aan twitter maar ook aan mobieltjes met decibel-meters. 
Dit gaat richting een big-data analyse om onze klanten nog meer input te geven om maximaal rendement te halen uit de beschikbare toezichtcapaciteit. Met behulp van software kan de overheid controles risicogerichter inzetten en overtreders effectiever opsporen.

Jouw uitdaging: Kun jij in kaart brengen wat er in de markt beschikbaar is? Kun jij een valide business case maken en een kleine poc om aan te tonen wat er allemaal mogelijk is?

Doelgroep: BIM, Software Engineering

Publiceren officiële bekendmakingen op eigen site
Steeds meer gemeentes en andere overheidsorganisaties publiceren hun bekendmakingen op officiëlebekendmakingen.nl. Maar als de burger op de gemeentelijke site zoekt, wil hij daar ook graag de relevante publicaties vinden. Officiëlebekendmakingen.nl biedt hiertoe een API.

Jouw uitdaging: Kun jij uitdenken hoe we de gegevens vanaf een centrale plek, kunnen publiceren op gemeentelijke websites? Kun jij dat uitwerken in een interactieontwerp en vervolgens bouwen in .net?

Doelgroep: Software Engineering
Locatie: Zoetermeer (samen met onze zusterorganisatie Green Valley)

Rapportages en linked (open) data
Roxit is bezig met het ontwikkelen van een rapportages-omgeving voor het Squit 20/20 cloud-platform. Binnen deze rapportage-omgeving moeten zowel adminstratie gegevens zoals zaken, adressen, etc getoond worden. Daarnaast willen we ook geoinformatie weergeven door de administratieve data te koppelen aan geo-data. De klant kan via een dashboard deze gegevens presenteren in mooie rapporten. Daarnaast willen we ook via api’s en wms/wfs-services de data en geo-data laten bevragen.

Jouw uitdaging: Kun jij analyseren hoe we onze (geo)-data kunnen ontsluiten richting onze klanten? Kun jij je verdiepen in de concepten van Linked (open) data en ons adviseren wat we daarvan moeten gebruiken. Lukt het je daarna een oplossing te ontwikkelen op basis van .net waarbij de gegevens via api’s voor zowel geo- als administratieve data ontsloten worden?

Doelgroep: Software Engineering

Centraal gebruikersbeheer
Voor ons Squit 20/20 cloud-platform ontwikkelen we verschillende producten. Door middel van Active Directory Federation Services hoeven de klanten maar een keer in te loggen. De beheerders moeten echter voor alle producten de gebruikers opvoeren en de rollen en rechten toekennen.

Jouw uitdaging: Kun jij een oplossing hoe we het gebruikersbeheer kunnen centraliseren, waarbij we blijven werken met losse producten? Kun jij ons daarin adviseren en vervolgens de oplossing realiseren in .net?

Doelgroep: Software Engineering

Spelen met ruimtelijke plannen
Roxit is sterk in ruimtelijke plannen. Roxit ziet een ontwikkeling dat plannenmakers steeds meer interactief willen nadenken over het inrichten van de leefomgeving van de burgers. We willen de plannen vorm kunnen geven door de plannenmakers aan de virtuele knoppen te zetten zodat ze kunnen spelen met de vraag ‘Als we nu eens…’

Jouw uitdaging: Kun jij een concept bedenken hoe we de ruimtelijke plannen via sliders kunnen laten werken? Kun jij dat uitwerken in een clickable demo of zelfs in een .net oplossing?

Doelgroep: BIM / Software Engineering

Interaction design verbeteringen voor Squit 20/20
Voor ons Squit 20/20 cloud-platform zijn we steeds op zoek naar verbeteringen voor onze producten. Hoe zorgen we ervoor dat we een uniforme look en feel hebben die voor gebruikers goed begrijpbaar is?

Jouw uitdaging: Wil jij meewerken met onze ervaren analist en gui-expert en samen bedenken hoe we de nieuwe concepten kunnen introduceren, uitwerken en met de gebruikers kunnen testen?

Doelgroep: BIM / Software Engineering

Berichtenverkeer voor communicatie met de landelijke voorziening
Als de omgevingswet van kracht wordt, geschatte ingangsdatum 2019/2020, moet Roxit software omgevingsdocumenten via berichtenverkeer naar de landelijke systemen communiceren. Het samenstellen van deze complexe berichten en het daadwerkelijke berichtenverkeer moeten uitgewerkt worden. Het gaat hierbij om de functionele flow en de technische uitwerking hiervan. De wijzigingsvoorstellen voor de inrichting van de omgeving worden opgesteld. Deze moeten vervolgens de door gemeenteraad worden beoordeeld. Deze besluitvorming zorgt voor het plaatsen in de landelijke voorzieningen. En wat als de raad besluit dat een bepaald besluit eerder uitgevoerd moet worden? Hoe krijgt die dan voorrang op de andere besluiten?

Jou willen we vragen een uitgewerkt ontwerp/procesflow en scenario’s op te stellen waarin duidelijk naar voren komt hoe je van wijzigingen tot een besluitvorming komt.

Complicerend aspect is dat de standaarden voor deze berichten en de inhoud ervan momenteel in ontwerp zijn. Roxit is goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op dit gebied en draagt bij aan deze standaarden. Het voorgestelde onderzoek zal dan ook invloed hebben op de uiteindelijke standaarden.

Doelgroep: BIM

Impact Omgevingswet op het domein Bodem
De komst van de Omgevingswet leidt tot het opheffen van de bestaande sectorale bodemwetgeving (Wet bodembescherming). Deze verandering heeft grote impact op het werkveld ‘Bodem’ van onze klanten. Pijlers van de Omgevingswet zijn zaak- en geografisch (object) gericht werken. Geografische gericht werken is reeds gemeengoed in dit domein. Zaakgericht werken nog niet. Hoe slaan we de brug tussen zaak- en objectgericht werken? Uitwisseling van objectgericht informatie is landelijke geregeld via het uitwisselprotocol SIKB0101. Hoe kan dit protocol aansluiten op de komst van de Omgevingswet? Het resultaat van je onderzoek gaat Roxit inbrengen in landelijke overleggen, waarbij jij ook aanwezig kunt zijn.

Doelgroep: BIM

Handhaving dmv augmented reality
De iPhone 8 heeft recent de augmented reality standaard in de software zitten. Android binnen kort ook. Betekent dit dan eindelijk de doorbraak? Wij hebben de Android- en iOS- app ‘Squit 20/20 Oppad’ waarmee handhavers op locatie alles kunnen regelen wat ze nodig hebben voor hun werk.

Jouw uitdaging: Welke mogelijkheden zijn er voor augmented reality? Hoe kunnen we dat aansluiten op onze Squit 20/20 cloud-platform? Als je dat scherp hebt , kun je dat dan ontwikkelen voor Squit 20/20 Oppad op basis van Xamarin en .net?

Doelgroep: Software Engineering
Locatie: Zwolle

Domein Bodem verbreden/verdiepen naar Ondergrond
Bijv. archeologie, WKO etc. Waaraan hebben onze klanten behoefte en wat verlangt de Omgevingswet?

Na de gif-affaire van Lekkerker (1980) is de focus heel lang geweest op de chemische kwaliteit van de ondergrond. Elke overheidsinstantie registreerde die informatie in een bodeminformatiesysteem. De afgelopen jaren is geconstateerd dat de Ondergrond meer is dan Bodem (verontreiniging). Voor welke andere domeinen hebben onze (potentiele) opdrachtgevers behoefte aan een goede registratie? Wat zegt de Omgevingswet over andere domeinen in de ondergrond? Met één of meerdere domeinen, die hoog ‘scoren’, maak je een verdiepingsslag. Hoe lopen de (werk)processen en welke gegevens dienen geregistreerd te worden.

Doelgroep: BIM

CROW Werken met verontreinigde grond
In mei 2017 komt een nieuwe CROW-richtlijn waarin alle werkzaamheden in of met verontreinigde bodem opgenomen. Zowel de uitgangspunten van ‘Werken in of met verontreinigde grond’ (publicatie 132) als die van ‘Kabels en leidingen in verontreinigde bodem’ (publicatie 307) zijn samengenomen en teruggebracht tot één richtlijn. De rode draad in deze richtlijn is het risico-gestuurd werken. Door de implementatie van risico-gestuurd werken is er ook voor gekozen de veiligheidsklassen niet meer te baseren op de milieukundige interventiewaarden. In de richtlijn is er gebruikgemaakt van de humane ernstig risicowaarden om de veiligheidsklassen te formuleren. Dit betekent dat er een nieuw stelsel is ontwikkeld om de verschillende risicoklassen van voorkomende bodemverontreinigingen te kunnen onderscheiden. Om deze risicoklassen te berekenen willen (potentieel) klanten gebruik maken van de bodemdata in Squit iBis, het bodeminformatiesysteem dat Roxit ontwikkeld heeft. Jij gaat samen met onze klanten uitwerken hoe dit gerealiseerd kan worden.

Doelgroep: BIM

Meewerkstage Ontwikkeling

Onze scrumteams werken elke dag aan het vernieuwen en verbeteren van producten voor ons Squit 20/20 cloud-platform. Wil jij meedraaien in een ervaren team en leren hoe je goede C#-code schrijft? Werk je graag met Microsoft producten zoals Visual Studio, SQL Server en TFS? Haak dan bij Roxit aan!

Doelgroep: Software Engineering

 

Klinkt leuk! Hoe verder? 

Wat zien we terug op je CV?

Wij zoeken studenten die zichzelf willen ontwikkelen en een bijdrage willen leveren aan de verdere software-ontwikkeling binnen Roxit. Jij volgt een HBO (ICT) opleiding of WO opleiding, hebt interesse in de Microsoft-technologie en gaat uitdagingen niet uit de weg. Je bent opgegroeid met webtechnologie of vindt het een uitdaging op puzzels op te lossen. 

Wat geeft Roxit jou?

Een informele leer- en werkomgeving in een hecht team, ruimte om te groeien in de brede zin van het woord onder begeleiding van een mentor, veel ruimte voor eigen initiatieven en een stagevergoeding.

Hoe linken we?

Neem contact op met onze recruiter Anne (088-2173306). Of gebruik onderstaand sollicitatieformulier om direct te solliciteren.

Sollicitatieformulier

Stage of afstuderen?
Bewijs eerst dat je geen robot bent Verzend

"Ik zoek naar robuuste oplossingen"

Ynze Zuidema, Software developer

Snuffelstage bij Roxit

Vanuit havo 4 heb ik begin 2015 een snuffelstage gelopen bij Roxit op de ontwikkelafdeling. Hier heb ik een goed beeld gekregen wat een softwarebedrijf nou eigenlijk doet. Ik heb getest, een klein icoontje ontworpen en een grooming sessie bijgewoond. Ik heb ook mensen die in dit bedrijf werken geïnterviewd. Alle werknemers waren erg aardig tegen me en legden ook dingen uit wanneer ik dat niet snapte. Een voorbeeld hiervan is planning poker. Voor andere mensen die erover denken om hier stage te lopen zou ik het zeker doen!

 

Marthijn van Deelen | Thomas a Kempis

Wij zijn volcontinu op zoek naar enthousiaste collega’s die ons team komen versterken vanuit onze vestigingen in Arnhem, Zwolle en Zoetermeer.

Werk jij graag met de nieuwste ICT- technieken, ben jij klantgericht, ambitieus en op zoek naar een functie met uitdagende projecten? Dan is Roxit iets voor jou!

Bekijk hier onze vacatures of stuur een open sollicitatie...

Neem contact op

Anne Hendriks
Anne Hendriks Recruiter 088 217 3 306
Sluit rondleiding