Onze cultuur

Onze visie

Volgens Visma Roxit moet software de vrije ruimte bieden. Alle gebruikers en partijen ondersteunen. Aansluiten op hun informatiebehoeften. Altijd up-to-date zijn. Vrij om te koppelen aan elk ander systeem. Maar vooral: geschreven door mensen met kennis en ervaring in die informatieketen. Die begrijpen wat daar speelt.

Wij ontwikkelen onze softwareproducten dusdanig dat onze klanten de data hieruit met elkaar kunnen combineren, waardoor zij nuttige domein-overschrijdende informatie direct voorhanden krijgen. Het wordt dan mogelijk om alle gevolgen in beeld te krijgen, zodat u ook alle belangen kunt afwegen en daarmee bewuster kunt beslissen. Deze visie noemen wij Impact Automation.

Voor meer informatie over onze visie kan je ook kijken op onze website: roxit

Waarden

Niet zozeer de organisatiestructuur maar vooral het gedrag en de houding van onze mensen is wat telt. Het zijn onze mensen die het succes van Visma Roxit maken of breken. Daarmee vormen zij de meest kritische succesfactor.

Belangrijke eigenschappen vinden wij:

  • Deskundigheid
  • Vakinhoudelijke kennis
  • Daadkracht
  • Nuchterheid

Om succesvol te blijven moeten we mee schakelen met voortdurend veranderende omgevingseisen. Kenmerkend voor de ontwikkeling van Visma Roxit in de loop der jaren is het uitgangspunt dat we alleen willen verbreden naar nieuwe en/of aanpalende werkvelden als we ook daadwerkelijk kennis over dat nieuwe werkveld kunnen bieden.

Wij zijn van mening dat met een goede applicatie alleen een klant nog niet goed genoeg is geholpen. Daarvoor zijn zaken als een succesvolle implementatie, een juiste inrichting, goede opleiding en passend onderhoud, beheer en hosting nodig.

Wij zijn Visma Roxit. Wij bieden het voordeel van ‘De vrije ruimte’

Neem contact op

Martine Waalkens
Martine Waalkens Recruiter 088-2173306
Sluit rondleiding