Oplossingen Visma Roxit

Oplossingen

Met onze oplossingen voor vergunningverlening, toezicht & handhaving, planvorming, bodem en ondergrondse infrastructuur dragen bij aan de inrichting en het beheer van onze fysieke leefomgeving.

​​​​​​​Onze oplossingen voor zaakafhandeling, besluitvorming, klantcontact en communicatie bieden generieke ondersteuning aan de bedrijfsvoering.

Onze klanten bestaan uit gemeenten, provincies, waterschappen, netwerkbeheerders en zelfstandige bestuursorganen.

Meer over onze oplossingen